Urząd Miejski w Sokółce

Urząd Miejski w Sokółce jest gminną jednostką organizacyjną, przy pomocy, której Burmistrz Sokółki wykonuje swoje zadania. Urząd funkcjonuje od 27 maja 1990 r. na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym – obecnie o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w Statucie Gminy Sokółka, Statucie Urzędu Miejskiego w Sokółce oraz innych przepisów regulujących funkcjonowanie administracji gminnej. Urząd obsługuje organy gminy i wykonuje czynności związane z wykonaniem budżetu gminy i realizacją zadań gminy.

Urząd Miejski w Sokółce jest czynny w: poniedziałek, środę, czwartek, piątek w godzinach 7:30-15-30. We wtorki urząd czynny jest w godzinach 8:00-16:00. Kasa urzędu czynna jest w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 8:00-14:30, we wtorki w godzinach 8:00-15:00.

Burmistrz lub Zastępcy Burmistrza przyjmują w sprawach skarg i wniosków we wtorki każdego tygodnia, w godzinach 9:00-16:00. Sekretarz, Skarbnik, kierownicy wydziałów, pracownicy Urzędu Miejskiego przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Z Urzędem Miejskim w Sokółce można się kontaktować:

  • listownie na adres: Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka
  • przez e-pocztę: kancelaria [@] sokolka [.] pl
  • telefonicznie: (85) 711 09 00, faks 085 711 09 11

Burmistrz Sokółki wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować:

  • listownie na adres: Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka
  • poprzez e-pocztę: iod [@] sokolka [.] pl
Zapraszamy do zapoznania się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych podczas kontaktu z Urzędem Miejskim w Sokołce.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Sokółce

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Onoszko

Data wytworzenia: 2019-11-18

Wprowadzający: Radosław Onoszko

Data wprowadzenia: 2003-09-26

Data modyfikacji: 2019-11-18

Opublikował: Radosław Onoszko

Data publikacji: 2003-09-26