Samorząd Gminy Sokółka

Urząd Miejski w Sokółce jest gminną jednostką organizacyjną, przy pomocy, której Burmistrz Sokółki wykonuje swoje zadania. Urząd funkcjonuje od 27 maja 1990 r. na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym – obecnie o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w Statucie Gminy Sokółka, Statucie Urzędu Miejskiego w Sokółce oraz innych przepisów regulujących funkcjonowanie administracji gminnej. Urząd obsługuje organy gminy i wykonuje czynności związane z wykonaniem budżetu gminy i realizacją zadań gminy.

Gmina: Sokółka

Herb i flaga:

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska

Powiat: Sokólski

Województwo: Podlaskie

Adres: Urząd Miejski w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. Plac Kościuszki 1

Telefon: (085) 711-09-00  Faks: (085) 711-09-11

Adres e-poczty dla spraw urzędowych: kancelaria [@] sokolka [.] pl

Strona internetowa: sokolka.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl

Burmistrz Sokółki: Ewa Kulikowska, tel. 085-711-09-12, burmistrz [@] sokolka [.] pl

I Zastępca Burmistrza Sokółki: Adam Marian Kowalczuk, tel. 085-711-09-10, kowalczuk [@] sokolka [.] pl

II Zastępca Burmistrza Sokółki: Adam Juchnik, tel. 085-711-09-39, juchnik [@] sokolka [.] pl

Sekretarz Sokółki: Piotr Romanowicz, tel. 085-711-09-05, sekretarz [@] sokolka [.] pl

Skarbnik Sokółki: Magdalena Wróblewska, tel. 085-711-09-01, skarbnik [@] sokolka [.] pl

Przewodniczący Rady Miejskiej: Daniel Supronik, tel. 085-711-09-42, radamiejska [@] sokolka [.] pl

GODZINY PRACY: Urząd Miejski w Sokółce (w tym Urząd Stanu Cywilnego) czynny jest w poniedziałek, środę, czwartek, piątek w godzinach 7:30-15-30. We wtorki w godzinach 8:00-16:00. Burmistrz lub Zastępca Burmistrza przyjmują w sprawach skarg i wniosków we wtorki każdego tygodnia, w godzinach 9:00-16:00. Sekretarz, Skarbnik, kierownicy wydziałów, pracownicy Urzędu Miejskiego przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy Urzędu.

CYFROWY URZĄD: Zapraszamy do korzystania z Cyfrowego Urzędu, który umożliwia załatwienie spraw w sposób przyjazny, o dogodnej porze i bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Adresy skrytek ePUAP, za pomocą których można doręczać (przedkładać) dokumenty elektroniczne do urzędu:

/4t252ispd3/skrytka

/4t252ispd3/SkrytkaESP

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzule informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Sokółce

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Onoszko

Data wytworzenia: 2017-01-11

Wprowadzający: Radosław Onoszko

Data wprowadzenia: 2008-01-03

Data modyfikacji: 2023-11-16

Opublikował: Radosław Onoszko

Data publikacji: 2008-01-03