Start /

OSTATNIE ZMIANY

Przeglądanie ostatnio dodanych dokumentów (wprowadzonych zmian w BIP) możliwe jest poprzez funkcję RSS/ATOM wyświetlaną w górnym prawym rogu.  Zobacz kanały RSS/ATOM


CYFROWY URZĄD

Zapraszamy do korzystania z Cyfrowego Urzędu, który umożliwia załatwienie spraw w sposób przyjazny, o dogodnej porze i bez konieczności składania wizyty w urzędzie.  Przejdź do Cyfrowego Urzędu


UWAGA! W zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej dokumentach, możliwe są pozostawione puste miejsca oznaczone od dnia 11.08.2010 r. trzema kropkami w nawiasach: (...). Oznacza to, że została ukryta informacja niejawna, naruszająca ochronę danych osobowych lub inna informacja, która nie powinna być upubliczniona na podstawie przepisów prawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GMINA SOKÓŁKA

Herb Sokółki

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Gmina: Sokółka

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska

Województwo: Podlaskie

Powiat: Sokólski

Adres: Urząd Miejski w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. Plac Kościuszki 1

Telefon: (085) 711-09-00  Faks (085) 711-09-11

Adres e-poczty (dla spraw urzędowych): kancelaria [@] sokolka [.] pl

Strona internetowa: www.sokolka.pl

Burmistrz Sokółki: Ewa Kulikowska, tel. 085-711-09-12, burmistrz [@] sokolka [.] pl

I Zastępca Burmistrza Sokółki: Adam Marian Kowalczuk, tel. 085-711-09-10, kowalczuk [@] sokolka [.] pl

II Zastępca Burmistrza Sokółki: Antoni Stefanowicz, tel. 085-711-09-39, stefanowicz [@] sokolka [.] pl

Sekretarz Sokółki: Adam Łajkowski, tel. 085-711-09-05, sekretarz [@] sokolka [.] pl

Skarbnik Sokółki: Elżbieta Ziętek, tel. 085-711-09-01, skarbnik [@] sokolka [.] pl

Przewodniczący Rady: Supronik Daniel, tel. 085-711-09-42, radamiejska [@] sokolka [.] pl

Godziny pracy urzędu

Urząd Miejski w Sokółce (w tym Urząd Stanu Cywilnego) pracuje w poniedziałek, środę, czwartek, piątek w godzinach 7:30-15-30. We wtorki w godzinach 8:00-16:00. Burmistrz lub Zastępca Burmistrza przyjmuje w sprawach skarg i wniosków we wtorki każdego tygodnia, w godzinach 9:00-16:00. Sekretarz, Skarbnik, kierownicy wydziałów, pracownicy Urzędu Miejskiego przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy Urzędu.

 

Data wprowadzenia do BIP: 2008-01-03
Data publikacji: 2008-01-03
Data modyfikacji: 2015-08-21
Drukuj