Urząd Miejski w Sokółce jest gminną jednostką organizacyjną, przy pomocy, której Burmistrz Sokółki wykonuje swoje zadania. Urząd funkcjonuje od 27 maja 1990 r. na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym – obecnie o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w Statucie Gminy Sokółka, Statucie Urzędu Miejskiego w Sokółce oraz innych przepisów regulujących funkcjonowanie administracji gminnej. Urząd obsługuje organy gminy i wykonuje czynności związane z wykonaniem budżetu gminy i realizacją zadań gminy.

Gmina: Sokółka

Herb i flaga:

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska

Powiat: Sokólski

Województwo: Podlaskie

Adres: Urząd Miejski w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. Plac Kościuszki 1

Telefon: (085) 711-09-00  Faks: (085) 711-09-11

Adres e-poczty dla spraw urzędowych: kancelaria [@] sokolka [.] pl

Strona internetowa: www.sokolka.pl

Burmistrz Sokółki: Ewa Kulikowska, tel. 085-711-09-12, burmistrz [@] sokolka [.] pl

I Zastępca Burmistrza Sokółki: Adam Marian Kowalczuk, tel. 085-711-09-10, kowalczuk [@] sokolka [.] pl

II Zastępca Burmistrza Sokółki: Adam Juchnik, tel. 085-711-09-39, juchnik [@] sokolka [.] pl

Pełnomocnik Burmistrza Sokółki: Antoni Stefanowicz, tel. 793 008 509, stefanowicz [@] sokolka [.] pl

Sekretarz Sokółki: Piotr Romanowicz, tel. 085-711-09-05, sekretarz [@] sokolka [.] pl

Skarbnik Sokółki: Elżbieta Ziętek, tel. 085-711-09-01, skarbnik [@] sokolka [.] pl

Przewodniczący Rady Miejskiej: Piotr Karol Bujwicki, tel. 085-711-09-42, radamiejska [@] sokolka [.] pl

GODZINY PRACY: Urząd Miejski w Sokółce (w tym Urząd Stanu Cywilnego) czynny jest w poniedziałek, środę, czwartek, piątek w godzinach 7:30-15-30. We wtorki w godzinach 8:00-16:00. Burmistrz lub Zastępca Burmistrza przyjmują w sprawach skarg i wniosków we wtorki każdego tygodnia, w godzinach 9:00-16:00. Sekretarz, Skarbnik, kierownicy wydziałów, pracownicy Urzędu Miejskiego przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy Urzędu.

CYFROWY URZĄD: Zapraszamy do korzystania z Cyfrowego Urzędu, który umożliwia załatwienie spraw w sposób przyjazny, o dogodnej porze i bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzule informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Sokółce

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Onoszko

Data wytworzenia: 2017-01-11

Wprowadzający: Radosław Onoszko

Data wprowadzenia: 2008-01-03

Modyfikujący: Radosław Onoszko

Data modyfikacji: 2020-01-13

Opublikował: Radosław Onoszko

Data publikacji: 2008-01-03