Sokólski Pakiet Wsparcia dla przedsiębiorców

Burmistrz Sokółki wprowadza Sokólski Pakiet Wsparcia

Pragnąc pomóc przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie gminy Sokółka, daje możliwość skorzystania z „Sokólskiego Pakietu Wsparcia” dla tych z Państwa, którzy najmocniej zostali dotknięci ograniczeniami w usługach oraz handlu w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii a co za tym idzie ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym między innymi działalności handlowej, hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej, rozrywkowej, a także wprowadzenia nowych zasad funkcjonowania galerii handlowych.

Burmistrz Sokółki wprowadza pakiet pomocowy dla przedsiębiorców, aby w miarę swoich możliwości, ograniczyć uciążliwości wynikające ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się sokólskie firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania. Dlatego przedsiębiorcy prowadzący działalność ujętą w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 566) to jest:

 • polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach oraz gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu;
 • związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencję;
 • twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;
 • związaną ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness;
 • związaną z projekcją filmów, nagrań wideo w kinach oraz działalności klubów filmowych;
 • związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;
 • związaną z prowadzeniem kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych);
 • działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej;
 • działalnością z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego;

lub prowadzący handel detaliczny :

 • wyrobami tekstylnymi;
 • wyrobami odzieżowymi;
 • obuwiem i wyrobami skórzanymi;
 • meblami i sprzętem oświetleniowym;
 • sprzętem radiowo- telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego;
 • artykułami piśmiennymi i księgarskimi;

lub inne podmioty prowadzące działalność, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o:

 • odroczenie terminu płatności na okres: od 3 do 6 miesięcy;
 • rozłożenie na raty, określając liczbę i wysokość rat (maksymalnie do końca 2020r);
 • umorzenie opłaty prolongacyjnej (odsetki od zaległych kwot).

Wystarczy, że przedsiębiorca dołączy do wniosku dotyczącego odroczenia, umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowych (załącznik nr 1) lub zaległości cywilnoprawnych (załącznik nr 2).

 podstawowe wymagane dokumenty:

 • Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis (załącznik nr 3).
 • Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 4).
 • Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów).
 • Dokumenty finansowe za I kwartał 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.
 • Oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) - stanowiące podstawę dla ubiegających się o ulgę w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym (jak np. użytkowanie wieczyste, dzierżawa, czynsz) (załącznik nr 5).

Wniosek  z wymaganymi załącznikami, przedsiębiorca może złożyć:

 • w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • w formie elektronicznej wysyłając na adres pomoc.firma@sokolka.pl podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • w formie elektronicznej na adres pomoc.firma@sokolka.pl, jako skan wniosku opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Sokółce, Pl. Kościuszki 1, 16-100 Sokółka,
 • w formie pisemnej pozostawiając w skrzynce podawczej znajdującej się przed Urzędem Miejskim w Sokółce, Pl. Kościuszki 1, 16-100 Sokółka.

W przypadku gdy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nadal będzie trudna mimo przyznanej ulgi, będzie możliwe ponowne wystąpienie z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji ulgowej lub o zmianę zawartego porozumienia. Z wnioskiem należy wystąpić na minimum 30 dni przed upływem terminu odroczenia lub upływem płatności danej raty.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Sokółce

Wytwarzający/odpowiadający: Magdalena Wróblewska

Data wytworzenia: 2020-04-09

Wprowadzający: Radosław Onoszko

Modyfikujący: Radosław Onoszko

Data modyfikacji: 2020-04-14

Opublikował: Radosław Onoszko

Data publikacji: 2020-04-09