PI.I.271.35.2019 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Sokółce

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Juchnik

Data wytworzenia: 2019-10-15

Wprowadzający: Radosław Onoszko

Modyfikujący: Radosław Onoszko

Data modyfikacji: 2019-11-14

Opublikował: Radosław Onoszko

Data publikacji: 2019-10-15