BI.ZUZ.2.421.91.2018 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dot. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przepustów pod korpusem drogi powiatowej, wykonanie nowych i przebudowę istniejących przepustów pod zjazdami oraz przebudowę rowów w związku z rozbudową i przebudową drogi powiatowej Nr 1305B (od droga 671 Żuki - Plebanowce - Gilbowszczyzna do drogi 1303B) od km 0+000,00 do km 1+909,00 - odcinek I oraz od km 0+200,00 do km 5+424,10 - odcinek II, gm. Sokółka, pow. sokólski, woj. podlaskie.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Sokółce

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Aleksiejuk

Data wytworzenia: 2018-04-18

Wprowadzający: Radosław Onoszko

Modyfikujący: Radosław Onoszko

Data modyfikacji: 2018-04-24

Opublikował: Radosław Onoszko

Data publikacji: 2018-04-24