Zapytanie ofertowe - Burmistrz Sokółki zaprasza do składania ofert na potrzeby projektu pn. „Akademia Przedszkolaka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.1 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w zakresie prowadzania zajęć dodatkowych przez specjalistów (Logopedę, Neurologopedę, Surdologopedę/Surdopedagoga) dla uczestników i uczestniczek projektu „Akademia Przedszkolaka”.

Metryka strony

Udostępniający: Adam Marian Kowalczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Onoszko

Data wytworzenia: 2016-10-14

Wprowadzający: Radosław Onoszko

Data wprowadzenia: 2016-10-14

Modyfikujący: Radosław Onoszko

Data modyfikacji: 2016-11-03

Opublikował: Radosław Onoszko

Data publikacji: 2016-10-14