Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce jest jednostką organizacyjną Gminy Sokółka, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. OSiR Sokółka funkcjonuje od 1 lipca 1982 r. na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
  • ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715),
  • Statutu Gminy Sokółka uchwalonego uchwałą nr VI/35/03 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 27 lutego 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 21. poz. 538 ze zm.)

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce realizuje zadania Gminy Sokółka w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, administrowania oraz zarządzania terenem, obiektami, sprzętem i urządzeniami, które posiada w trwałym zarządzie lub zostały mu przekazane w użytkowanie przez Gminę Sokółka. 

Gmina: Sokółka

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska

Województwo: Podlaskie

Powiat: Sokólski

Adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. Mariańska 31

Telefon: Sekretariat: (85) 711-25-71  Faks: (85) 711-25-71, kasa pływalni: (85) 711-48-07

Adres e-poczty: osir@sokolka.pl

Strona internetowa: www.osir.sokolka.pl

Dyrektor OSiR Sokółka: Piotr Rygasiewicz, tel. (85)-711-93-31

GODZINY PRACY: Ośrodek Sportu i Rekreacji (Sekretariat/Administracja) czynny jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00. Kryta Pływalnia czynna jest 7 dni w tygodniu: w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-22:00, natomiast w sobotę i w niedzielę w godzinach 8:00-22:00.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Sokółce

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Zaniewski

Data wytworzenia: 2019-04-26

Wprowadzający: Radosław Onoszko

Modyfikujący: Radosław Onoszko

Data modyfikacji: 2019-05-06

Opublikował: Radosław Onoszko

Data publikacji: 2019-04-26