GR.I.271.7.2018 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Sokółce

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sarosiek

Data wytworzenia: 2018-02-13

Wprowadzający: Radosław Onoszko

Modyfikujący: Radosław Onoszko

Data modyfikacji: 2018-03-23

Opublikował: Radosław Onoszko

Data publikacji: 2018-02-13